Podpisz petycję

Szanowny Panie Ministrze,

Przemoc domowa i przemoc wobec kobiet w Europie są nadal powszechne. Rada Europy szacuje, że około 25% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej, a 10% doznało przemocy seksualnej z użyciem siły. W większości przypadków sprawcą była osoba z najbliższego otoczenia ofiary, najczęściej jej partner lub były partner. Również w Polsce przemoc domowa wobec kobiet jest nadal powszechna.

Konwencja Rady Europy stanowi ważny instrument w walce przeciwko temu zjawisku i przyczyni się do lepszej ochrony ofiar przemocy, a także zwiększy wykrywalność i karanie tego rodzaju przestępstw.

Amnesty International apeluje do władz Polski o niezwłoczne podpisanie i ratyfikację tej Konwencji, jednak Polska nadal tego nie uczyniła, w przeciwieństwie do np.: Albanii, Słowacji czy Ukrainy.

Dlatego potrzebna jest Twoja pomoc!

Złóż swój podpis jeśli uważasz, że polskie władze powinny podjąć niezwłoczne działania w celu podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zebrane podpisy zostaną przekazane panu Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi - Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. To właśnie ten resort w dużej mierze odpowiedzialny jest za przygotowanie i dostosowanie polskiego prawa do wymogów Konwencji.

Podpisz petycję:

http://amnesty.org.pl/uwaga-akcja/petycje/konwencja-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet.html

Wyróżnienia wojewody i konferencja w Rzeszowie

dzien-pracownika-socjalnego23-11-12Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wręczyła wyróżnienia osobom zaangażowanym w działania na rzecz osób potrzebujących. W drugiej części spotkania odbyła się konferencja na temat przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu.

W konferencji pn. „Współdziałanie miarą skuteczności – rola specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie jako instytucji pomocowych", która odbyła się 23 listopada w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych jednostek zajmujących się pracą z osobami doświadczającymi przemocy, a także z jej sprawcami. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad rolą, jaką w strukturze instytucji pomocowych pełnią specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy.

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska zaapelowała o szczególną wrażliwość oraz podejmowanie natychmiastowych działań w każdej niepokojącej sprawie, a zwłaszcza w sytuacji, gdy dotyczy ona dzieci. „Nie lekceważmy żadnych sygnałów, które mogłyby świadczyć o tym, że ktoś doświadcza przemocy w rodzinie. Podejmujmy odważne działania pomocowe" – apelowała wojewoda.

Non Aggression Program

Kursy NAP (Non Aggression Program)

„Dzieci od samego początku są przyjacielskie. Jeżeli nie są przyjacielskie to z powodu stresu"

NAP to bezpłatny program edukacyjno-wychowawczy adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 8 - 14 lat. To przystępne i urozmaicone zajęcia pozwalające uświadomić sobie własne emocje oraz zapanować nad trudnościami życia szkolnego i problemami okresu dojrzewania. Jest to szczególnie ważne w tym trudnym okresie kształtowania osobowości. Program pomaga w poznaniu własnych ograniczeń i emocji, a także źródeł stresu i napięć. Celem jest ukształtowanie tolerancyjnego, odpowiedzialnego stosunku do samego siebie i do otoczenia, a także nauczenie twórczego wykorzystywania zasobów własnego potencjału i energii twórczej.