Wyróżnienia wojewody i konferencja w Rzeszowie

dzien-pracownika-socjalnego23-11-12Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wręczyła wyróżnienia osobom zaangażowanym w działania na rzecz osób potrzebujących. W drugiej części spotkania odbyła się konferencja na temat przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu.

W konferencji pn. „Współdziałanie miarą skuteczności – rola specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie jako instytucji pomocowych", która odbyła się 23 listopada w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych jednostek zajmujących się pracą z osobami doświadczającymi przemocy, a także z jej sprawcami. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad rolą, jaką w strukturze instytucji pomocowych pełnią specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy.

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska zaapelowała o szczególną wrażliwość oraz podejmowanie natychmiastowych działań w każdej niepokojącej sprawie, a zwłaszcza w sytuacji, gdy dotyczy ona dzieci. „Nie lekceważmy żadnych sygnałów, które mogłyby świadczyć o tym, że ktoś doświadcza przemocy w rodzinie. Podejmujmy odważne działania pomocowe" – apelowała wojewoda.

Non Aggression Program

Kursy NAP (Non Aggression Program)

„Dzieci od samego początku są przyjacielskie. Jeżeli nie są przyjacielskie to z powodu stresu"

NAP to bezpłatny program edukacyjno-wychowawczy adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 8 - 14 lat. To przystępne i urozmaicone zajęcia pozwalające uświadomić sobie własne emocje oraz zapanować nad trudnościami życia szkolnego i problemami okresu dojrzewania. Jest to szczególnie ważne w tym trudnym okresie kształtowania osobowości. Program pomaga w poznaniu własnych ograniczeń i emocji, a także źródeł stresu i napięć. Celem jest ukształtowanie tolerancyjnego, odpowiedzialnego stosunku do samego siebie i do otoczenia, a także nauczenie twórczego wykorzystywania zasobów własnego potencjału i energii twórczej.

Przemoc w szkole, to nie tylko siniaki

"Śmierdzisz, twoja mama mieszka pod mostem"

Na przerwie koledzy podchodzą do Franka i zatykają nos, sugerując, że śmierdzi, na WF-ie nikt nie podaje mu piłki, a na Facebooku go obgadują. To też jest przemoc. Z Joanną Węgrzynowską, psychologiem i trenerką ze stowarzyszenia Bliżej Dziecka, rozmawia Aleksandra Szyłło

Według danych stowarzyszenia Bliżej Dziecka 3 proc. dzieci w polskich podstawówkach i gimnazjach doświadcza przemocy ze strony rówieśników bardzo często, a 8-9 proc. - często. Co się tym dzieciom dzieje?

Zdarzają się np. pobicia, choć przemoc fizyczna to stosunkowo niewielki ułamek problemu. Wielu dorosłym, zarówno nauczycielom, jak i rodzicom, wciąż się wydaje, że skoro dziecko nie ma podbitego oka czy rozbitej głowy, to jaka to przemoc? Może dziecko, narzekając, ''wyolbrzymia'', a sprawa sama jakoś się ułoży? Otóż często najbardziej dotkliwym i wyniszczającym rodzajem przemocy ze strony rówieśników jest przemoc psychiczna.

Jaką formę przybiera przemoc psychiczna?

Zwykle jest to wyśmiewanie, obrażanie, izolowanie, plotkowanie, intrygowanie. Przemoc ma często charakter grupowy. Sprawca lider narzuca swoje pomysły podporządkowanym dzieciom (pomocnikom), np. że od tej chwili do Franka nikt się nie odzywa, nikt nie siada z nim w ławce. Kiedy Franek odpowiada na lekcji przy tablicy, dzieci wybuchają śmiechem lub pokazują obraźliwe gesty. Jeśli Franek nie dosłyszy, co pani dyktuje, i próbuje spytać kolegów, odwracają się od niego. W czasie lekcji krążą po klasie prześmiewcze rysunki o Franku, rzuca się w niego kulkami papieru, resztkami kanapki albo po cichu zadaje pytania typu: ''To prawda, że twoja mama mieszka pod mostem?''.