Syndrom gotującej się żaby

Włóż żabę do naczynia z wodą i włącz palnik.

W miarę podnoszenia się temperatury, żaba będzie dostosowywać do niej
ciepłotę swojego ciała.

Żaba dalej przystosowywać się będzie do dalszego wzrostu temperatury wody…

Ale gdy woda zacznie wrzeć, żaba już nie da rady adaptować się i w
tym momencie decyduje się wyskoczyć z naczynia. Zbiera się w sobie,
raz, drugi, – ale nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ straciła
całą swoją moc na adaptowanie się do podnoszącej się temperatury.

No i teraz już bardzo prędko żaba zdycha.

A co zabiło żabę?

Wiele z Was odpowiedziałoby, że wrząca woda.

Ale prawda jest taka, że to, co zabiło żabę to jej nieumiejętność
podjęcia decyzji o wyskoczeniu z naczynia we właściwym momencie

My wszyscy musimy się dopasowywać do ludzi i do sytuacji, ale
powinniśmy wiedzieć, kiedy trzeba się dopasować, a kiedy stawić czoła
lub skonfrontować się z sytuacją czy człowiekiem.

Są takie chwile, kiedy trzeba zareagować, podejmując właściwe działanie.

Jeżeli pozwolimy ludziom na wykorzystywanie nas fizycznie,
psychicznie, emocjonalnie czy finansowo – będą to dalej robić…

Trzeba umieć podjąć decyzję, kiedy nadejdzie czas na skok. Skaczmy,
gdy mamy jeszcze na to siłę.

Przemyśl to sobie!

                                                                                                    S.S. Ravi Shankar

                                                                             

Informator

Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.

Niniejszym przedstawiamy Państwu zapowiadany Informator, mając nadzieję, że okaże się użyteczny przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Informator w wersji elektronicznej KLIKNIJ TUTAJ

Rusza kampania „NIE dla mowy nienawiści w sieci!”

Celem kampanii Rady Europy jest przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci przy jednoczesnym poszanowaniu wolności słowa. Rozpoczynająca się 22 marca 2013 r. kampania potrwa do 2014 roku i będzie się opierać na zaangażowaniu młodzieży.

Zgodnie z definicją Rady Europy, „mowa nienawiści”to wszelkie formy wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści opartej na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną przez agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminację oraz wrogość wobec mniejszości, imigrantów i osób o pochodzeniu imigranckim.

Wsparcie dla zwalczania mowy nienawiści z funduszy EOG

Aby przeciwdziałać mowienienawiści fundusze norweskie i EOGpołączyły siły z Radą Europy dla wsparcia kampanii „NIE dla mowy nienawiści!”

Organizacje pozarządowe w Polsce, a także w innych państwach-beneficjentach funduszy norweskich i EOG będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów przeciwdziałających nienawiści w internecie w ramach tzw. Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

 

Wartość funduszu wyniesie  37 mln euro. Fundusz będzie wspierał projekty związane z wartościami demokratycznymi, prawami człowieka, zwalczaniem dyskryminacji, nietolerancji, nierówności płci i wykluczeniem społecznym. Rolę Operatora  Fundusz dla Organizacji Pozarządowych będzie pełniło Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Zgodnie z decyzją tego Biura, wdrażanie Funduszu w Polsce zostanie powierzone Fundacji im. Stefana Batorego.


Linki

Więcej na temat Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: https://www.eog.gov.pl/O_programie/Obszary_wsparcia/Spoleczenstwo_obywatelskie/Fundusz_dla_Organizacji_Pozarzadowych/Strony/start.aspx

Strona kampanii  www.nohatespeechmovement.org