"Poznaj fajnych ludzi"

       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku zaprasza młodzież w wieku 14 - 17 lat na zajęcia profilaktyczne pod nazwą  Poznaj fajnych ludzi. Wszystkich chętnych zapraszamy oraz apelujemy do rodziców o zachęcenie swoich pociech do wzięcia udziału w  projekcie. Więcej informacji  pod numerem tel. 13 469 66 52 lub 13 469 66 51 (wew. 54).

       Zajęcia są organizowane w ramach współpracy Ośrodka ze Stowarzyszeniem Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa oraz Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzinnej w Sanoku.


                                                          Drogi uczestniku!

Poznasz ciekawych rówieśników, nauczysz się aktywnego słuchania, pomagać innym, przygotować się do trudnej rozmowy, ciekawie spędzisz czas. Zapewniamy poczęstunek.

100 % uczestnictwo w zajęciach gwarantuje certyfikat uczestnictwa oraz zaświadczenie dla Szkoły, które może wpłynąć na ocenę z zachowania.

Na pierwsze zajęcia, które rozpoczynają się 20 października o godz. 16.00 ul. Jana Pawła II 18 B Lesko (na ścianach budynku kolorowe graffiti) prosimy o przyniesienie odręcznie napisanej zgody rodziców/ opiekunów.

Kolejne zajęcia odbędą się w dniach: 20 października, 27 października, 3 listopada, 17 listopada, 24 listopada, 1 grudnia

                                                      ZAPRASZAMY

Olbrzymi wzrost przypadków wykrycia przemocy domowej. Aż o 42 proc.

Mig, PAP 2014-10-13, ostatnia aktualizacja 2014-10-13 09:02:59

     Rośnie liczba osób dotkniętych przemocą domową. W I półroczu 2014 r. policja wykryła aż o 42 proc. więcej jej przypadków niż w analogicznym okresie ub.r. - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". To w części jednak także efekt lepszego wykrywania takich przypadków. Po raz pierwszy wskazano też na przemoc ekonomiczną.

    Dane są bardzo pesymistyczne: od początku 2014 roku policjanci założyli ponad 39 tys. niebieskich kart - dokumentów potwierdzających przemoc. W tym samym okresie 2013 r. było ich 27,7 tys. W sumie w 2013 r. - 61 tys. - o 10 tys. więcej niż w 2012 r.

Dlaczego więcej? Lepsze wykrywanie

    Jedną z głównych przyczyn wykrywania większej liczby przypadków przemocy jest sprawniejsze jej diagnozowanie. Policjanci dostali nowe narzędzie działania - od b.r. działa kwestionariusz pozwalający szacować ryzyko przemocy - zauważa "DGP". Kwestionariusz wypełnia policja na miejscu zdarzenia, co pozwala na gorąco ocenić sytuację. Wcześniej funkcjonariusze często polegali na własnej - zawodnej - intuicji.

    Jest też jednak druga przyczyna wzrostu przypadków przemocy domowej - zmiana ról w rodzinach, wyrażanie przez kobiety wprost swoich aspiracji i większa świadomość własnych praw u dzieci.

    Odpowiedzią na emancypację jest bicie. Typowa ofiara to nadal kobieta. Jednak rośnie też liczba mężczyzn, którzy szukają ochrony przed przemocą - wskazuje dziennik.

Kobiety żyją z tego, co da mąż. Bywa, że nie da nic

    Statystyki przeczą też stereotypom, że domowe nękanie wiąże się z biedą i patologią. Najwięcej niebieskich kart założono w 2014 r. w woj. dolnośląskim i warmińsko-mazurskim, ale także w Małopolsce, które nie należy do najbiedniejszych - pisze "DGP". Także przemoc ekonomiczna zdarza się w rodzinach o różnym statusie.

    W pierwszym półroczu 2014 r. ujawniono też 627 przypadków przemocy ekonomicznej. Jej ofiarami padają przede wszystkim kobiety, które rezygnują z pracy i zajmują się domem oraz dziećmi. Pozbawione własnych pieniędzy muszą zdać się na to, co przyniesie mąż, a bywa, że nie dostają nic.


Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl - www.gazeta.pl © Agora SA; http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,16793316,Olbrzymi_wzrost_przypadkow_wykrycia_przemocy_domowej_.html

Bezpłatne zaświadczenia lekarskie równoważne z obdukcją

Osoba, która dotknięta została przemocą w rodzinie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie ma prawo do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dokumentującego odniesione obrażenia.

               W polskim systemie prawnym funkcjonuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której regulacje wzmacniają ochronę prawną osób dotkniętych tym zjawiskiem. Celem tych zmian dostosowanie obowiązujących regulacji do trudnych nieraz realiów życia.
              Normalną praktyką dokumentowania odniesionych w wyniku napaści lub pobicia obrażeń ciała była i jest tzw. obdukcja lekarska. Jest to badanie połączone z wywiadem pacjenta, gdzie lekarz określa rozmiar uszkodzeń ciała i możliwy sposób ich powstania. Lekarz ma rozstrzygnąć także, czy powstałe uszkodzenia ciała trwać będą do 7 dni, czy też dłużej. Ma to kluczowe znaczenie dla przyjęcia odpowiedniej kwalifikacji prawnej czynu polegającego na dokonaniu uszczerbku na zdrowiu poprzez np. pobicie. W większości spraw karnych związanych z tego typu przestępstwami obdukcja stanowi kluczowy materiał dowodowy. Badanie jest jednakże płatne, a wydatek ten ponieść musi osoba pokrzywdzona przestępstwem, jeśli chce dochodzić swych praw. Pomimo faktu, iż koszt ten może być w późniejszym czasie zwrócony pokrzywdzonemu przez sprawcę, jeśli zobowiąże go do tego prawomocny wyrok sądu, to jednak w wielu przypadkach stanowiło to barierę nie do przebycia dla osób ubogich.
           Zjawisko przemocy w rodzinie jest szczególną sytuacją, gdzie prawo winno umożliwiać osobom dotkniętym przemocą dochodzenie swych praw i odseparowanie sprawcy od pozostałych członków rodziny. Dlatego też nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała organy administracji publicznej do opracowania i wdrożenia rozporządzeń wykonawczych tak, aby dochodzenie swych praw nie rodziło dla osób pokrzywdzonych przeciwności i dodatkowych zagrożeń. Jedną z tychże regulacji jest wzmiankowane wyżej rozporządzenie Ministra Zdrowia. Uznając zjawisko przemocy w rodzinie za szczególnie groźne i negatywne, wprowadzona została możliwość zastąpienia obdukcji lekarskiej przez zaświadczenie dokumentujące odniesione obrażenia, z zastrzeżeniem, iż wydanie takiego zaświadczenia jest darmowe.
           Wzór zaświadczenia dostępny jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. W zaświadczeniu musi się znaleźć informacja o specjalizacji lekarza prowadzącego badanie, jego pieczątka i czytelny podpis oraz nazwa świadczeniodawcy, który wystawia zaświadczenie. Nie ma znaczenia, czy jest to prywatna praktyka, czy lekarz wykonuje badanie w ramach kontraktu z NFZ.

Link do wzoru zaświadczenia

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102011334